Qué creiem? 1. Creiem que la Santa Bíblia és l’única i suficient norma a la que s’ha de subjectar tot judici, tota creença, tota conducta, tota  organització y tot responsable. 2. Creiem que les Escritures ensenyen que hi ha un únic Déu viu i verdader, Esperit infinit i etern, Creador i árbitre suprem del cel i de la terra i que es manifiesta al món en Tres Persones: El Pare, el Fill i l’Esperit Sant. 3. Creiem que els homes i les done són pecadores, tot i que la primera parella Adán y Eva van ser creats en santedat i  capaços de plena comunió amb Déu. 4. Creiem que Jesús és Déu. Que en ell es materialitza la voluntat salvadora de Déu que en la seva misericordia desitja la  salvació de tot ser humà. Que va morir a la creu i va ressucitar al tercer dia i ara está a la dreta de Déu Pare. 5. Creiem que sense fe és impossible agradar a Déu i ser salvat. 6. Creiem que l’Esperit Sant convenç de pecat, produeix penediment i posa en marxa el procés de santificació personal. 7. Creiem en una Església santa, gobernada per Jesús i composta per homes i dones en igualtat de drets, privilegis i serveis. 8. Creiem en el bateig i l’administrem conforme a l’ensenyança del Nou Testament per immersió i aquest és requisit previ per  formar part de l’Església. 9. Creiem en el Sant Sopar dels creients batejats. Creiem que el diumenge és el dia del Senyor. 10. Creiem en el món venider i que s’està acostant la fi del món des que Jesús després de la seva ressurrecció pugés al cel. Llegir més